Участь у роботі редакційних колегій наукових журналів — шлях до підвищення рейтингу видання

На сторінках журналу "Вісник Національної академії наук України" (№ 6 — 2020)  опубліковано статтю  Діденко Ю.В., Радченко А.І., Язвинська М.В.  «Участь у роботі редакційних колегій наукових журналів — шлях до підвищення рейтингу видання».

У статті розглянуто питання, що стосуються залучення вітчизняних науковців до діяльності редколегій іноземних наукових періодичних видань, а також участі іноземних учених у роботі редакційних колегій українських наукових журналів. Очевидно, що така міжнародна співпраця має позитивно впливати на розширення кола авторів і читачів видання, помітність журналу у світовому інформаційному просторі та його рейтинги. Однак проведений аналіз засвідчив наявність певного дисбалансу: до складу редколегій журналів НАН України іноземних науковців входить більше, ніж українських учених до редакційних колегій закордонних видань. Крім того, низька частка статей закордонних авторів в українських виданнях може свідчити про недостатньо активну участь іноземних науковців у роботі академічних видань, тобто про ймовірність їх формального входження до складу редакційних колегій. Отже, в деяких випадках залучення іноземних фахівців є не результатом провадження свідомої редакційної політики, орієнтованої на підвищення рейтингу і наукового впливу видання, а скоріше намаганням задовольнити вимоги атестаційних органів.