Державна мова у сфері науки

16 липня 2020 року набули чинності частини 2—6 статті 22 "Державна мова у сфері науки" Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" , ухваленого 25.04.2019 (№ 2704- VIII, опублікований 06.05.2019, чинний від 16.07.2019)

Відповідно до статті 22 мовою науки в Україні є державна мова: "Стаття 22. Державна мова у сфері науки

1. Мовою науки в Україні є державна мова.

2. Наукові видання публікуються державною мовою, англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. У разі публікації англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу опубліковані матеріали мають супроводжуватися анотацією та переліком ключових слів державною мовою.

3. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук, або у передбачених законом випадках наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях, а також автореферати та відгуки опонентів виконуються державною мовою або англійською мовою. Для статей, опублікованих у міжнародних фахових виданнях іншими, ніж англійська, мовами, спеціалізована вчена рада своїм рішенням може зобов’язати надати переклад або коротку анотацію статті державною мовою.

4. Публічний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва, публічний захист наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей для присудження ступеня доктора наук здійснюється державною мовою або, за бажанням здобувача, англійською мовою.

5. Мовою публічних наукових заходів (наукові конференції, круглі столи, симпозіуми, семінари, наукові школи тощо) може бути державна мова та/або англійська мова. Мовою публічних наукових заходів на тему певної іноземної мови (мовознавство) або іноземної літератури може бути відповідна іноземна мова. Якщо проведення наукового заходу здійснюється іноземною мовою, організатори зобов’язані повідомити про це учасників заходу заздалегідь. У такому разі здійснення перекладу державною мовою не є обов’язковим.

6. За будь-яких обставин особа, яка бере участь у будь-якому публічному науковому заході, не може бути позбавлена права використовувати державну мову".

Отже, від 16.07.2020 наукові видання в Україні повинні бути опубліковані державною мовою, англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. При цьому, якщо публікацію здійснено англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу, її необхідно доповнити анотацією та переліком ключових слів державною мовою.

Таким чином, у наукових виданнях не повинно бути вміщено матеріалів іншими мовами, окрім державної, англійської та мов Європейського Союзу. Передовсім це стосується книжкових і періодичних видань, підготовка і випуск яких здійснюється у межах Цільової комплексної програми "Створення та розвиток видавничого комплексу НАН України", зокрема за Програмою підтримки журналів НАН України.

Це потребує:

— внесення змін до правил для авторів наукових періодичних видань,

— здійснення редакційними колегіями і редакціями жорсткого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства.