Українська

Застосування в наукових публікаціях цитат із опублікованих творів, права на які належать іншим авторам

Розглянуто низку питань, пов’язаних із правилами цитування опублікованих творів інших авторів: надано загальне поняття цитування, його види, зазначено законодавчу базу з питань авторського права, пов’язаних з цитуванням; визначені основні правила, види правопорушень, пов’язаних з порушеннями норм законодавства щодо вимог до оформлення цитат, плагіату та самоцитування; також розглянуто процедуру судового захисту авторського права у разі неправомірного цитування та плагіату.

Укладання договорів між науковими установами, працівниками та видавництвами про видання наукових журналів і монографій

Розглянуто питання укладання договорів між авторами — працівниками наукових установ і установами про видання наукових статей та монографій, а також укладання договорів між науковими установами та видавництвами у випадку здійснення замовлення на видавничу продукцію.

Проблеми українського наукового видання та шляхи їх подолання

Розглянуто ключові проблеми української наукової періодики та науки і освіти в цілому. Виділено системну проблему, наслідками якої є решта складностей у науково-інформаційній сфері України. Показано, що без ви рішення системної проблеми боротьба з її наслідками є неефективною, а подолати її неможливо шляхом прямого копіювання практик успішніших країн. Розглянуто шляхи подолання системної кризи та ряд кроків із розв’язання деяких її наслідків, що безпосередньо стосуються української наукової пе ріодики.

Формування видавничої стратегії як необхідна умова просування наукового журналу в сучасному інформаційному просторі

Переваги спілкування в електронному просторі визначили сучасну форму представлення наукового журналу — веб-ресурс. Входження до світових наукометричних баз даних — обов’язкова нині умова для наукового видання — можливо лише за наявності відповідно структурованого веб-ресурсу. Журнали, що знехтували сучасними комунікативними можливостями, втрачають свою читацьку аудиторію й авторський корпус. Повноцінне виконання журналом завдань в умовах насиченості інформаційного простору потребує формування та реалізації певної видавничої стратегії.

Українська академічна періодика: стан і перспективи

Розглянуто  цільові  орієнтири  розвитку  публікаційної  активності.  Проаналізовано стан академічної періодики та зроблено висновок про необхідність оптимізації  мережі  наукових  періодичних  видань  і  спрямування  зусиль  на  розвиток перспективних видань.

Сторінки

Subscribe to Українська