Послуги

Видавничі послуги

 • редагування рукописів українською, російською, англійською мовами
 • внесення виправлень
 • коректорські роботи
 • виготовлення ілюстративного матеріалу
 • художнє оформлення (дизайн) будь-яких видів видань
 • технічне редагування, оформлення шаблонів будь-яких видів видань
 • верстку
 • виготовлення оригінал-макетів будь-яких видів
 • підготовка електронних версій видань для розміщення в електронному вигляді
 • підготовка електронних версій видань для тиражування

Поліграфічні послуги

 • повнокольоровий та чорно-білий друк (ризографічний, офсетний, цифровий)
 • ксерокопіювання
 • брошурувальні роботи (аркушепідбірка, фальцювання, ниткозшивання)
 • брошурування металевими та пластиковими пружинами
 • оправлення видань у м’які та тверді палітурки
 • ламінування
 • тиснення фольгою
 • виготовлення іншої поліграфічної продукції – буклетів, запрошень, бланків, календарів, брошур тощо

Консультаційні послуги

 • щодо впровадження нових видавничих технологій
 • уніфікації представлення наукової періодики на веб-ресурсах
 • з питань оформлення книжкових і періодичних видань
 • з питань започаткування періодичних видань та книжкових серій
 • з питань входження до світових реферативних та наукометричних баз даних
 • з питань організації розповсюдження, у тому числі доставляння обов’язкових примірників видань

Питання охорони авторського права, а також розподілу прав і обов’язків між автором і видавцем унормовуються шляхом укладання між ними ліцензійних угод.

На ІV Науково-практичній конференції "Наукова періодика: традиції та інновації" (13.06.2013) було представлено "Збірник нормативних документів з питань упорядкування видавничої діяльності установ НАН України", підготовлений співробітниками ВД "Академперіодика" НАН України А.І. Радченко, З.А. Болкотун.
У збірник увійшли:

Постанови та розпорядження Президії НАН України, що стосуються питань видавничої діяльності, починаючи з 2003 року
А також три додатки:

Перелік документів, що стосуються видавничої справи

Про накази МОН України щодо засад формування переліку фахових видань та опублікування результатів дисертаційних досліджень

Про вимоги науковометричної бази SCOPUS до наукових періодичних видань