Україна в епіцентрі протистояння світових систем (1939— 1990)

Афіліація: 
Інститут історії України НАН України
Автор(и): 
Даниленко Віктор
Крупина Віктор
Кульчицький Станіслав
Лисенко Олександр
Стяжкіна Олена
Якубова Лариса
Рік видання: 
2021
Сторінки: 
544
ISBN: 
978-966-360-440-4
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

Вузлові проблеми націє- і державотворення розкриваються в концепті хроно- топу українського «довгого ХХ століття», що є гібридною проєкцією «довгого ХІХ століття». Сутнісною ознакою цього етапу в історії України та українців є реалізація інтенцій соціально-економічної, етнокультурної та політичної емансипації — власне, завершення Української революції, яка розпочалася в контексті Першої світової війни, та започаткування руйнації колоніальної системи. У другій книзі йдеться про сутнісні зміни соборної України, що постала в рамках Ялтинсько-Потсдамської системи. Її доля в епоху Другої світової і «холодної» воєн, наслідки рерадянізації, неусвідомлені колективні травми і переступи та їхній вплив на сучасність є авторською оптикою дослідження історичного шляху України в епоху протистояння світових систем та краху комунобільшовизму, що уможливило суверенізацію України. Для широкої аудиторії.