Підготовка і випуск книжкових видань відбувається на підставі договорів між Видавничим домом «Академперіодика» Національної академії наук України і науковою установою Національної академії наук України, в якій підготовлено рукопис.

Рукопис приймається до розгляду з рекомендацією вченої ради наукової установи після проходження конкурсів у відділеннях Національної академії наук України.

Всі рукописи повинні отримати щонайменше дві позитивні рецензії від фахівців у відповідній галузі.

Усі подані до редакції Видавничого дому «Академперіодика» Національної академії наук України матеріали проходять обов’язкову процедуру рецензування та редакційного опрацювання.

Рецензування (експертне оцінювання) рукописів здійснюється для підтримання високого науково-теоретичного рівня та з метою відбору найбільш цінних та актуальних праць.

Рецензування є відкритим. Рецензент аналізує текст на ознаки плаґіату, звертає увагу на наявність наукового апарату, фіксує помилки, зауваження, визначає необхідність у доопрацюванні.

Рецензування відбувається у такій послідовності:

 1. Після отримання електронного та/або друкованого варіантів рукопису аналізуються його зовнішні атрибути (оформлення, дотримання стандартів і вимог), відповідність поданого тексту тематичному профілю. У листі-відповіді редакція повідомляє авторові / авторам про отримання тексту твору та направляє його на рецензування.
 2. Первинна експертна оцінка наукової монографії здійснюється головним редактором або заступником головного редактора.
 3. Головний редактор (заступник головного редактора) визначає для отриманого рукопису рецензентів — зі складу провідних науковців за тематикою поданого рукопису.
 4. Разом із рукописом надається рекомендована структура рецензії, в якій повинні бути зазначені результати рецензування: оцінка наукової значущості поданого матеріалу, його актуальності та новизни, загалом готовності до публікації. Час на проведення рецензування встановлюється індивідуально, з огляду на обсяг і тематику поданого тексту. Відгук рецензента вільний від тиску та впливу з боку редакції.
 5. Після експертного оцінювання рукопису рецензент може:
 • рекомендувати твір до опублікування;
 • рекомендувати твір до опублікування після доопрацювання її автором (авторами) з урахуванням висловлених зауважень і рекомендацій;
 • рекомендувати не публікувати монографію.

Якщо рецензент рекомендує твір до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує його до опублікування, в рецензії повинна бути вказана обґрунтована причина такого рішення.

 1. Під час опрацювання наукових рукописів рецензенти повинні:
 • звертати особливу увагу на актуальність досліджуваної наукової проблеми;
 • охарактеризувати теоретичне та прикладне значення виконаних досліджень, коректність і доцільність наведених викладок, графіків, рисунків, візуалізації та інтерпретації даних;
 • оцінити, як співвідносяться висновки автора з наявними науковими концепціями;
 • оцінити дотримання авторами правил наукової етики, коректності посилань на літературні джерела.

Необхідним елементом рецензії повинно бути оцінювання рецензентом особистого внеску автора в розв’язання проблеми, що розглядається.

Доцільно відмітити в рецензії відповідність стилю, логіки та доступності наукових викладок, а також висловити думку щодо достовірності та обґрунтованості висновків автора (авторів) у рецензованому творі.

Якщо рецензент вказує на необхідність доопрацювання твору, то він має повідомити, чи потрібно надавати йому твір на перевірку після внесення автором (авторами) виправлень.

 1. Наукові праці можуть бути направлені на додаткове рецензування, підставою для чого можуть бути:
 • заявлена експертом недостатня кваліфікація в питаннях, які розглядаються в науковій роботі;
 • недостатньо високий рівень первинного експертного висновку;
 • гостра дискусійність положень, висловлених у науковій роботі;
 • діаметрально протилежні висновки двох рецензентів.

Усі етапи видавничої підготовки, включно із редагуванням, макетуванням, тиражуванням і викладенням у відкритий доступ з реєстрацією індексу DOI, здійснюються на умовах цільових комплексних видавничих програм НАН України і є для авторів і читачів безкоштовними.

Автори зберігають авторське право, а також надають право Видавничому дому «Академперіодика» Національної академії наук України публікувати твори, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не перебувають на розгляді для опублікування в інших видавництвах. Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons.

Викладений вище порядок — базовий для роботи Видавничого дому «Академперіодика» Національної академії наук України з рукописами. Усі форс-мажорні обставини, що можуть виникнути під час рецензування, обговорюються в рамках консультацій і переговорів між редакцією, автором (авторами) та рецензентом (рецензентами).