Категорія: Періодичні видання НАН України, співпраця ВД «Академперіодика» НАН України з якими триває нині

Experimental Oncology

EXPERIMENTAL ONCOLOGY (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОНКОЛОГІЯ) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11168-48ПР від 18.04.2006  Проблематика. Публікація оригінальних…

Український історичний журнал

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 24263-14103ПР від 27.12.2019  Проблематика. Публікація наукових праць з історії України…

Український антарктичний журнал

Наукове фахове видання «Український антарктичний журнал» (УАЖ) – це науковий часопис, який публікує рецензовані матеріали. Мета Метою наукового фахового видання…

Надтверді матеріали

Засновники: Національна академія наук України; Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. Заснований в липні 1979 р. Свідоцтво про державну реєстрацію…

Економіка промисловості

Науково-практичний журнал «Економіка промисловості» засновано у 1998 році Інститутом економіки промисловості НАН України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №23249-13089ПР від 22.03.2018 р. Журнал входить…

Економіка України

«Економіка України» p-ISSN 2522-9303 e-ISSN 2522-9478 Засновники: Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук…

Економіка та право

Заснований у 2000 році Видається з серпня 2001 року Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 24584-14524ПР від 21.12.2019 Журнал включено до Переліку…

Наука та наукознавство

ISSN 1560-4926 (Print) ISSN 2707-0085 (Online) DOI  https://doi.org/10.15407/sofs Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), в яких можуть публікуватися…

Полімерний журнал

Полімерний журнал є правонаступником   республіканського міжвідомчого збірника «Композиційні полімерні матеріали», який  видавався  з 1964-1993  рр. Випущено 57 випусків. З 1998…