Науково-практичний журнал «Економіка промисловості» засновано у 1998 році Інститутом економіки промисловості НАН України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №23249-13089ПР від 22.03.2018 р. Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України (Приказ МОН України 24.10.2017 № 1413). Видання має міжнароднийISSN 1562-109X (Print), ISSN 2306-532X (Online).

Видавець і виготовлювач журналу “Економіка промисловості”, відповідно до розпорядження Президії НАН України від 24.03.2022 № 158 “Про визначення Видавничого дому “Академперіодика” НАН України видавцем наукових журналів, підготовка і випуск яких здійснюється у межах Програми підтримки журналів НАН України”, є Видавничий дім “Академперіодика” НАН України.

Представлені в журналі матеріали направлені на інформування наукової спільноти, фахівців, представників місцевих та державних органів влади, всіх зацікавлених науковими дослідженнями осіб про напрямки розвитку сучасної економічної науки. Вони спрямовані на визначення проблем економічної та промислової політики й шляхів їх розв’язання, що базуються на глибокому науковому аналізі теорії і практики України й провідних зарубіжних країн та на основі ґрунтовних економіко-математичних розрахунків. Публікація матеріалів у журналі становить за мету сприяння реалізації оригінальних результатів досліджень в економіці Україні.

В журналі висвітлюється широкий спектр теоретичних і прикладних проблем економіки наступної тематики:

  • Макроекономічні та регіональні проблеми розвитку промисловості
  • Проблеми стратегії розвитку і фінансово-економічної регулювання промисловості
  • Проблеми економіки промислових підприємств і виробничих комплексів
  • Соціально-економічні проблеми розвитку промисловості

Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.