Україна і виклики посттоталітарного транзиту (1990—2019)

Афіліація: 
Інститут історії України НАН України
Автор(и): 
Головко Володимир
Якубова Лариса
Рік видання: 
2021
Сторінки: 
592
ISBN: 
978-966-360-442-8
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

Вузлові проблеми націє- і державотворення розкриваються в концепті хронотопу українського «довгого ХХ ст.», що є гібридною проєкцією «довгого ХІХ ст.». Сутнісною ознакою цього етапу в історії України та українців є реалізація інтенцій соціально-економічної, етнокультурної та політичної емансипації — власне, завер- шення Української революції, яка розпочалася в контексті Першої світової війни та започаткування руйнації колоніальної системи. Третя книга оповідає про суперечності пострадянського транзиту. Три модерні революції, розбудова «олігархічних республік», суб’єктивізація України в світі через самоувідомлення європейського вибору є видимими проявами завершального етапу сторічної Української революції та антиколоніальної визвольної війни. Сутнісні трансформації українського проєкта осмислено в широкій оптиці посттоталітарного транзиту, успішне завершення якого нині править за національну ідею України. Для широкої аудиторії.