Осягнення минувшини: радянські візії, пострадянські ревізії та сучасні концепти в "Українському історичному журналі" (1957—2017)

Афіліація: 
Інститут історії України НАН України
Рік видання: 
2020
Сторінки: 
356
ISBN: 
978-966-360-423-7
Мова: 
Англійська
Тираж: 
200
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

Висвітлено складний і тривалий процес трансформації «Українського історичного журналу» з республіканського фахового часопису, заснованого 1957 р. в Українській РСР, у сучасний орган українських істориків. Опубліковано нариси та матеріали до історії журналу, котрі складають два основні сегменти: 1) до історії часопису радянської і пострадянської доби; 2) нариси з аналітичним висвітленням журнального репертуару та його метаморфоз за певними проблемно- тематичними напрямами, періодами й епохами історії України, зокрема історії середніх віків і раннього нового часу, ХІХ — початку ХХ ст., української революції 1917—1921 рр., міжвоєнної та повоєнної історії радянської України, українських сюжетів в історії Другої світової війни, студіювання проблем всесвітньої історії у публікаціях часопису та ін.