Проект: Наукові монографії
Автор(и): П.О. Селігей
Рік видання: 2014
Сторінки: 324
ISBN: 978-966-360-266-0
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Це перший у світовій лексикографії спеціальний етимологічний словник суфіксів. На основі здобутків сучасного порівняльно-історичного мовознавства висвітлено походження запозичених суфіксів і суфіксоїдів української мови. Словникова стаття містить тлумачення реєстрової одиниці, приклади її вживання, відповідники в інших слов’янських мовах, далі простежено шляхи її запозичання, вказано етимон, словотвірну модель у мові-джерелі, наведено паралелі з інших індоєвропейських мов та реконструйовану праформу. Для мовознавців і всіх, хто цікавиться питаннями етимології, термінології, словотвору, морфеміки та міжмовних зв’язків.