Автор(и):

Хумарова Ніна Іпполитівна
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник
Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»
E-mail: khumarova@nas.gov.ua
ORCID ID: 0000-0001-5255-8004
Researcher: U-8477-2017
Scopus: 57210109724

Петрушенко Микола Миколайович
доктор економічних наук, професор, завідувач відділу економічного регулювання природокористування
Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»
E-mail: petrushenkom@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-0098-7872
Researcher: AAG-8711-2019
Scopus: 56658745600

Костецька Катерина Олегівна
кандидат економічних наук, старший дослідник,
старший науковий співробітник
Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»
E-mail: Kostetskaya@nas.gov.ua
ORCID ID: 0000-0003-0378-7681
Researcher: ABE-5556-2021
Scopus: 57224334909

Черчик Лариса Миколаївна
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту
Волинський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: cherchyk.larysa@vnu.edu.ua
ORCID ID: 0000-0002-3901-216X
Researcher: R-3385-2018
Scopus: 36068972700

Шевченко Ганна Миколаївна
доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу економічного регулювання природокористування
Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»
E-mail: hannashevchenko@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-0817-7754
Researcher: AAG-8703-2019
Scopus: 56607399800

Гордійчук Євгенія Геннадіївна
кандидат економічних наук, науковий співробітник
Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»
E-mail: jane_odessa@ukr.net
ORCID ID: 0000-0002-7555-6471

Голікова Ольга Сергіївна
доктор філософії, науковий співробітник
Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»
E-mail: golikova@nas.gov.ua
ORCID ID: 0000-0001-7301-2430

Ніколайчук Тетяна Олексіївна
доктор філософії, молодший науковий співробітник
Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»
E-mail: mazzi071988@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6268-7723
Scopus: 58691193900

Вернігорова Наталія Валеріївна
доктор філософії, молодший науковий співробітник
Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»
E-mail: natalivern93@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-5968-4211

Рік видання: 2024
Сторінки: 388
ISBN 978-966-360-498-5
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Висвітлено наріжні питання розвитку інклюзивної економіки вражень у природокористуванні через розв’язання соціально-економічних та економіко-екологічних протиріч і встановлення концептуального взаємозв’язку з економікою добробуту. Представлено науковий підхід до визначення трансформаційного потенціалу сфери «економіка вражень — інклюзивний розвиток — природокористування». Розвинуто теоретичні засади інституційного забезпечення розвитку економіки вражень, ґрунтовані на положеннях нової інституційної економіки. Запропоновано практичний інструментарій розвитку послуг вражень у сфері рекреаційної діяльності в умовах цифровізації.

Для фахівців з економіки, соціального розвитку, менеджменту, екології, природоохоронної діяльності, управління.