Проект: Наукові монографії
Редактори: голов. ред. А.Г. Наумовець
Рік видання: 2014
Сторінки: 768
ISBN: 978-966-360-260-8
Мова: Російська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Коротко викладено результати досліджень і розробок, ви­конаних інститутами НАН України у рамках Державної цільової науково-технічної програми “Нанотехнології та наноматеріали” (2010—2014). 115 підрозділів монографії згруповано у шість тематичних розділів: фізика нано­структур, технології напівпровідникових структур, діа­гностика наноструктур, наноматеріали, нанобіотехнології та нанохімія. Показано, що за наявності подальшої дер­жавної підтримки та завдяки створенню сприятливого ін­новаційного клімату Україна зможе налагодити власне конкурентоздатне нанотехнологічне виробництво.