Взаємосенсебілізація в епокси-акрилатних взаємопроникних полімерних сітках.

Бровко Олександр Олександрович
доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізикохімії полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

Ярова Наталія Володимирівна  −
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу фізикохімії полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

Самойленко Тетяна Федорівна −
кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу фізикохімії полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

Ященко Лариса Миколаївна
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу фізикохімії полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

Сторінки: 149-158

DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.444.149


 

Використовуючи метод ІЧ-спектроскопії, досліджено кінетичні особливості перебігу фотоініційованих катіонної та вільнорадикальної полімеризації у одночасних епоксиакрилатних взаємопроникних полімерних сітках. Визначали ступінь і швидкість перетворення епоксидних груп в епоксидній складовій (аліфатичний діепоксид УП-650Д, аліфатично-аліциклічний триепоксид УП-650Т та діанові епоксиди ЕД-20 і Епікот 828) і розкриття подвійних зв’язків у акрилатній (триетиленглікольдиметакрилат). Виявлено сенсибілізувальний вплив акрилатної складової на ступінь перетворення епоксидних груп у ВПС з аліфатичним діепоксидом або аліфатично-аліциклічним триепоксидом у співвідношенні епоксид/акрилат 50/50 мас.%. Для діанових епоксидів спостерігали протилежну закономірність перетворення епоксидних груп у складі епокси-акрилатних ВПС: порівняно з вихідними полімерними сітками ступінь перетворення епоксидних груп істотно знижувався. Це пояснюється тим, що одночасна полімеризація акрилату за вільнорадикальним механізмом сприяє розпаду фотоініціатора та утворенню більшої кількості макрокатіонів. У випадку аліфатичних і циклоаліфатичних епоксидів з низькою в’язкістю це відіграє вирішальну роль, тоді як у випадку більш в’язких діанових епоксидних смол переважає просторове обмеження, яке накладає швидко сформована акрилатна сітка, конверсія епоксидних груп знижується і даний ефект нівелюється.

 

Ключові слова: епоксиди, диметакрилат, фотополімеризація, ІЧ-спекроскопія.


Завантажити (PDF)