Матеріали з високою діелектричною проникністю на основі спонтанно поляризованих систем, літієвих провідників і оксидів перехідних металів.

Білоус Анатолій Григорович —
доктор хімічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу хімії твердого Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

В’юнов Олег Іванович —
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу хімії твердого Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Янчевський Олег Зигмундович —
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу хімії твердого Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Коваленко Леонід Леонідович
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу хімії твердого Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Плутенко Тетяна Олександрівна
кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу хімії твердого Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Ступін Юрій Дмитрович —
молодший науковий співробітник відділу хімії твердого Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Сторінки: 67-78

 

Досліджено матеріали з високою діелектричною константою (e > 1000) на основі складних оксидів спонтанно поляризованих систем; літійпровідних систем, а також на основі оксидів перехідних металів.
В діелектричній кераміці Ba(Ti,Sn)O3 дослідження e та tg δ показали відсутність значної дисперсії діелектричних параметрів в широкому діапазоні частот 1 – 105 Гц. Введення MnO2 та домішки на основі Al2O3-SiO2-TiO2 покращує діелектричні параметри та знижує температуру спікання кераміки. Отримана кераміка, що характеризується великими значеннями діелектричної проникності e ~ 13000–16000 і низькими діелектричними втратами tg d ~ 0.05–0.06 (при 1 МГц).
В синтезованих твердих розчинах системи La0.5Li0.5-xNaxTiO3 зразки, де x = 0 і 0.1, мають високі значення e¢ > 104 на низьких частотах (f  ≤ 10 Гц). Діелектричні властивості даних матеріалів визначаються рухливістю іонів літію, яка зростає зі збільшенням вмісту натрію за рахунок збільшення розміру «пляшкової шийки» та зменшується за рахунок зменшення кількості вакансій літію. Недоліком таких матеріалів є зниження значення діелектричної константи з ростом частоти.
Знайдено, що керамічний зразок СaСu3Тi4–xAlxО12-y-0.5xFy з x/y = 0.04/0.04 після спікання протягом 10 год характеризується діелектричними параметрами: e¢ » 71000 (1 кГц) і tg d » 0.047. Введення алюмінію (x/y = 0.04/0) або фтору (0/0.08) в кераміку CCTO зменшує діелектричні втрати (tg d » 0.044). Перевагами даного типу матеріалу є широкий частотний інтервал існування високого значення діелектричної константи та відносно низькі діелектричні втрати.
Синтезовані матеріали можуть бути використані при розробці керамічних конденсаторів з високими питомими характеристиками.