Супрамолекулярні взаємодії в сумішах гідрофобногота гідрофільного пірогенних кремнеземів.

Туров Володимир Всеволодович
доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Крупська Тетяна Василівна
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу біомедичних проблем поверхні Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Гунько Володимир Мусійович
доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу аморфних та структурно впорядкованих оксидів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Картель Микола Тимофійович
доктор хімічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

Сторінки: 93-107

DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.444.093


З метою вивчення особливостей взаємодії гідрофобних частинок з водою, методом низькотемпературної 1Н ЯМР-спектроскопії вивчено зв’язування води в композитних системах, на основі структурно модифікованих сумішей 1/1 гідрофільного (А-300) і гідрофобного (АМ-1-300) кремнеземів. Показано, що при рівній кількості гідрофобного і гідрофільного компонентів залежність міжфазної енергії від величини гідратованості поверхні має колоколоподібний вигляд з максимумом при h = 3000 мг/г. Отримана залежність пояснена з точки зору перебудови композитної системи під впливом механічних навантажень і можливості проходження процесів видалення і адсорбції повітря в міжчасткових зазорах гідрофобної і гідрофільної компонентів, а також явища нанокоагуляції. Зростання концентрації гідрофільної компоненти не приводить до збільшення енергії зв’язування води. Під впливом рідких гідрофобних речовин, в залежності від насипної густини композиту, може відбуватися зростання або зменшення міжфазної енергії. При цьому зростання обумовлене перебудовою гідрофобної і гідрофільної складових (нанокоагуляція), а зменшення – витісненням води від поверхні в пори більшого радіусу. Для н-декану в міжчастинкових зазорах зареєстровано ефект підвищення температури танення на кілька десятків градусів.

 


Завантажити (PDF)