Критерії оцінки наукового журналу. Цифровий ідентифіка тор DOI як критерій оцінки наукового журналу

Т.М. Яцків
Наука України в світовому інформаційному просторі
Рік видання: 
2017
Випуск: 
14
Сторінки: 
106-113
Мова публікації: 

Розглянуто критерії для оцінки рівня наукових журналів, які прагнуть до вступу у міжнародні наукометричні бази з метою підвищення якісного рівня українських наукових журналів і розширення їхньої присутності у світовому науково-інформаційному просторі, складовою якого є глобальні індексицитування. Проаналізовано вимоги міжнародних баз даних до періодичних видань і сформульовано деякі загальні рекомендації з підготовки журналів до включення в міжнародні наукометричні бази. Описано взаємозв’язок між інформаційним контентом Агентства CrossRef та цифровими ідентифікаторами DOI, використання ефективного механізму перехресних посилань, який сприяє зростанню кількості цитувань наукових публікацій.