Формування видавничої стратегії як необхідна умова просування наукового журналу в сучасному інформаційному просторі

О.Г. Вакаренко
Наука України в світовому інформаційному просторі
Рік видання: 
2017
Випуск: 
14
Сторінки: 
18-23
Мова публікації: 

Переваги спілкування в електронному просторі визначили сучасну форму представлення наукового журналу — веб-ресурс. Входження до світових наукометричних баз даних — обов’язкова нині умова для наукового видання — можливо лише за наявності відповідно структурованого веб-ресурсу. Журнали, що знехтували сучасними комунікативними можливостями, втрачають свою читацьку аудиторію й авторський корпус. Повноцінне виконання журналом завдань в умовах насиченості інформаційного простору потребує формування та реалізації певної видавничої стратегії. У статті визначені основні елементи видавничої стратегії наукового журналу, упровадження яких у практику дасть змогу виданню зміцнювати свій рейтинг

 

 

 

 

Ключові слова: 
веб-ресурс, науковий журнал, видавнича стратегія