Стан виходу журналів Національної академії наук України: погляд у минуле

А.І. Радченко, М.В. Язвинська
Наука України в світовому інформаційному просторі
Рік видання: 
2017
Випуск: 
14
Сторінки: 
68-78
Мова публікації: 

На матеріалах постанов Президії НАН України та звітів про видавничу діяльність 1990-х — початку 2000-х рр. розглянуто стан виходу журналів НАН України. Вказаний період характерний важкими економічними умовами, а також переформатуванням організаційних засад видавничої діяльності. Окреслено основні кроки, здійснювані Науково-видавничою радою НАН України та керівництвом Академії задля збереження вітчизняної наукової періодики. Набутий у перше десятиріччя незалежності України досвід може стати надійним підґрунтям необхідного нині осучаснення цієї царини.

Ключові слова: 
науковий журнал, періодичність, Національна академія наук України, Науково-видавнича рада НАН України