Наукометричні бази даних: від системи отримання інформації до інструменту оцінювання наукових досліджень

О.Г. Вакаренко
Наука України в світовому інформаційному просторі
Рік видання: 2018
Випуск: 15
Сторінки: 9-15
Мова публікації: Українська

Розглянуто окремі положення оновленого порядку формування Переліку наукових фахових видань України: обов’язкове входження наукових журналів України до наукометричних баз даних Web of Science і Scopus та надання кожному опублікованому матеріалу цифрового ідентифікатора DOI. Обговорена недоцільність ранжирування вітчизняних науковців, наукових установ та журналів на основі показників закордонних наукометричних баз. Упровадження системи цифрових ідентифікаторів DOI є важливим стимулом для журналів формувати свої веб-ресурси на сучасному світовому рівні. Поєднання системи цифрових ідентифікаторів з відкритим доступом до веб-ресурсів — реальна можливість сформувати загальне інформаційне поле та не дати міжнарод- ним корпораціям видавців монополізувати наукові знання.

 


Ключові слова: порядок формування Переліку наукових фахових видань України, веб-ресурс наукового журналу, наукометричні бази даних, цифрові ідентифікатори DOI