Редактори:
Я.С. Яцків
О.М. Гузь
О.С. Онищенко
A.I. Радченко
Рік видання: 2010
ISBN:
978-966-02-4704-8
978-966-360-161-8
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

До збірника увійшли статті, присвячені актуальним пи­танням організації світового інформаційного простору і присутності у ньому української науки.

 


Зміст № 3

 

 

Привітання від Президента Національної академії наук України
академіка НАН України Б.Є.Патона
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2010, 3: 5-6
Мова: Українська
Вакаренко О.Г.
Роль Видавничого домуАкадемперіодикаНаціональної академії наук України у розвитку сучасної наукової періодики
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2010, 3: 7-9
Мова: Українська
Радченко А.І.
Стан виходу журналів Національної академії наук України. Консультаційно-методична діяльність Науково-видавничої ради НАН України у вирішенні
актуальних питань наукової періодики
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2010, 3: 10-15
Мова: Українська
Яцків Т.М.
Створення єдиного інформаційного наукового простору — нагальна задача вчених, видавців та розповсюджувачів друкованої продукції
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2010, 3: 16-18
Мова: Українська
Калмикова Н.Р.
Досвід співпраці “Мінералогічного журналу” з Видавничим домом  “Академперіодика”
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2010, 3: 19-20
Мова: Українська
Осинський С.П.
Традиційність та сучасність наукової періодики
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2010, 3: 21 – 24
Мова: Українська
Харченко В.О.
Versita: наш провідник від традицій до інновацій
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2010, 3: 25 – 26
Мова: Українська
Тихонкова І.О.
Міжнародні бази даних наукової літератури SCOPUS, INDEX COPERNICUS, DOAJ, ELIBRARY, Российский индекс научного цитирования відкривають нові можливості для наукових журналів України. Досвід журналу Biopolymers and cell
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2010, 3: 27 – 32
Мова: Українська
Язвинська М.В.
До питання про співпрацю журналів НАН України з “Центральноєвропейським журналом суспільних і гуманітарних наук”
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2010, 3: 33 – 35
Мова: Українська
Воскобойнікова-Гузєва О.В.
Наукові видання України в Інтернет-просторі
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2010, 3: 36 – 43
Мова: Українська
Резолюція Науково-практичної конференції “Наукова періодика: традиції та інновації” 9 червня 2010 року. Київ
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2010, 3: 44
Мова: Українська
Платонов О.Д.
Про засади інформатизації періодичних видань НАН України
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2010, 3: 45 – 60
Мова: Українська
Добровольська А.Б.
Інформаційний простір: проблеми становлення нової якості національного росту
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2010, 3: 61 – 70
Мова: Українська
Кавуненко Л.П., Хоревін В.І., Костриця О.П., Левченко О.Г.
Наукометричний моніторинг наукових періодичних видань соціогуманітароної сфери України
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2010, 3: 71 – 81
Мова: Українська