Історія

Діяльність ВД “Академперіодика”, у який виросла Спеціалізована друкарня наукових журналів НАН України, спрямована на інформування, у т. ч. оперативне, вітчизняної та міжнародної громадськості про стан і здобутки української науки. У першу чергу — це підготовка та випуск загальноакадемічних журналів “Вісник Національної академії наук України”, “Доповіді Національної академії наук України”, “Наука та інновації”, “Космічна наука та технології” та виконання програми підтримки журналів НАН України, що на сьогодні охоплює вже третину журналів, до складу засновників яких входить НАН України. Другий напрям діяльності “Академперіодики” — випуск наукової, науково-популярної та навчальної літератури. Водночас, Видавничий дім як наукова установа є базовою організацією Науково-видавничої ради НАН України і поліграфічною базою Академії, для розвитку якої Президія НАН України докладає значних зусиль.

Адже ще 1964 року за рішенням директивних органів українська Академія була позбавлена власної поліграфічної бази. Типографію було передано Державному комітету Ради Міністрів Української РСР у справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі. Особливо негативні наслідки такого рішення Академія відчула після розпаду СРСР. Науку тоді фінансували за залишковим принципом, через що наукові періодичні видання опинились на межі зникнення. Тоді, 21 квітня 1995 року, з метою створення необхідних умов для тиражування наукових журналів за ініціативою НВР НАН України Президією НАН України було прийняте рішення про організацію друкарні наукових журналів.

Народження Друкарні припало на складні часи перехідного періоду. Через недостатнє фінансування в Академії практично повністю було припинено видання книг, журналів і збірників наукових праць.

Науково-видавнича рада НАН України під головуванням академіка В.В. Немошкаленка провела величезну роботу, розробивши концепцію збереження і підтримки наукової літератури, передовсім, періодики. Ідея створення друкарні наукових журналів виявилась вельми вчасною і перспективною. Національна академія наук України виборола грант Міжнародного наукового фонду (Фонду Сороса) — на ці кошти було куплено перше поліграфічне обладнання. Але його було недостатньо, щоби розпочати виробництво журналів. Деяку істотно спрацьовану техніку пощастило придбати за безцінь, реставрувати і запустити. Вона працює ще й зараз. Понад рік тривав важкий етап обладнання Друкарні і налагодження процесу видавничого виробництва. Значною мірою становлення Друкарні відбулося завдяки ентузіазму і наполегливій праці її першого директора Л.Ф. Куртенка.

Наступним кроком стало прийняття рішення про створення у складі Друкарні наукових журналів при Президії НАН України редакційно-видавничого підрозділу, до якого увійшли редакції журналів “Вісник НАН України” та “Доповіді НАН України” з метою об’єднання редакційного, видавничого та поліграфічного процесів їхнього видання.

Через чотири роки Спеціалізована друкарня вже здійснювала редакційну підготовку і випуск 14 періодичних видань НАН України, мала сучасну поліграфічну і комп’ютерну техніку та була готова до значного розширення видавничої діяльності, фактично вийшовши за рамки поліграфічної дільниці.

Так створено підстави для реорганізації Спеціалізованої друкарні наукових журналів у наукову установу — Видавничий дім “Академперіодика” НАН України. Відповідно розширюються і головні завдання нової установи: не тільки видання, друк та розповсюдження наукових журналів НАН України та їхніх електронних версій, а й надання редакціям академічних періодичних видань поліграфічних послуг, методичної та консультативної допомоги з усіх питань, пов’язаних з практикою випуску наукової видавничої продукції.

У 2011 році “Академперіодика” разом з науковими установами випускала комплекти 40 наукових періодичних видань та повнокольоровий загальноакадемічний науково-популярний журнал “Світогляд”. У Видавництві опанували повнокольоровий друк і випуск видань у твердих та м’яких палітурках.

На сьогодні Видавничому дому доручено, окрім щорічної програми підтримки журналів НАН України, виконання кількох академічних видавничих книжкових проектів: “Українська наукова книга іноземною мовою” та “Наука для всіх”. Також “Академперіодика” випускає довідкові видання Науково-видавничої ради НАН України: каталоги книжкових і періодичних видань, серію “Наука України у світовому інформаційному просторі” та видання з загальноакадемічної серії “Біобібліографія вчених України”. Важливий здобуток “Академперіодики” — ювілейні двомовні (українською та російською мовами) видання “М.В. Келдиш та українська наука. До 100-річчя з дня народження вченого” та “Б.Є. Патон: 50 років на чолі Академії”.

Свідченням високої якості продукції «Академперіодики»; є нагороди і відзнаки, що їх одержують книжкові видання на конкурсах і виставках в Україні та за кордоном. Так, лауреатом згадуваного вже Міжнародного конкурсу «Научная книга» Міжнародної асоціації академій наук у 2010 році став комплект книг О.К. Супронюк «Литературная среда раннего Гоголя» та «Н.В. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии».

2011 року у цьому ж конкурсі дипломи лауреата одержали видання «М.В. Келдиш та українська наука. До 100-річчя з дня народження вченого» (номінація «Співдружність») і «Девонські конодонти південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи» (автор — Д.М. Дригант, номінація “Природничі науки”).

У 2012 р. дипломом лауреата цього конкурсу у номінації «Природничі науки» ВД Академперіодику відзначено за книги “Жизнь в гидросфере”, а дипломом переможця і найвищою нагородою —кришталевою книгою за видання “Б.Е. Патон: 50 лет во главе Академии” (Номінація «Гран-прі»).

Сьогодні перед Видавничим домом «Академперіодика» НАН України поставлене фундаментальне завдання — стати потужною поліграфічною базою Національної академії наук України для повного задоволення видавничих потреб усіх установ Академії, у тому числі — забезпечити оперативне поліграфічне виготовлення продукції, підготовленої видавництвом “Наукова думка”.

З метою створення в Академії повного видавничого циклу Президія НАН України передала ВД «Академперіодика» п’ятиповерховий інженерно-лабораторний корпус загальною площею майже 8 тисяч м2. Розпочато капітальний ремонт та переобладнання його під видавничо-поліграфічний комплекс. Паралельно поступово вирішуються питання щодо оновлення парку поліграфічного обладнання. Усі ці кроки повинні привести до істотного покращення якості наукової літератури й підвищити роль академічних видавництв у її випуску.

Теперішня нестача приміщень і обладнання унеможливлює суттєве нарощування обсягу видавничої продукції, тож поки що ВД “Академперіодика” докладає значних зусиль для провадження наукової та консультативної діяльності. З метою поглибленого вивчення видавничої діяльності НАН України у Видавничому домі як базовій установі НВР НАН України створено групу науково-методичного забезпечення видавничої діяльності, яка здійснює моніторинг періодичних і книжкових видань Академії, готує рекомендації щодо удосконалення системи академічного книговидання, аналізує стан правової бази тощо.

Зокрема, “Академперіодикою” від 2009 року започатковано щорічні науково-практичні конференції “Наукова періодика: традиції та інновації”. Ці заходи викликають значний інтерес практиків видавничої справи не тільки з Академії, але й з вищих навчальних закладів і наукових установ відомчого підпорядкування.