Видавничий дім «Академперіодика» як Видавець цього наукового журналу щиро вітає редакційну колегію та редакцію з визначним досягненням!

Радіємо, що наша співпраця, зокрема під час пандемії та активної фази російсько-української війни, оцінена так високо.