Людський розвиток в Україні: пріоритети розвитку сільських поселень у контексті децентралізації управління

Рік видання: 
2020
Сторінки: 
354
ISBN: 
978-966-360-412-1
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

У монографії розкрито методологічні та методичні засади дослідження процесів розвитку поселень в умовах адміністративно-територіальної реформи з обґрунтуванням концептуальних засад їх пріоритизації. Розглянуто взаємозв’язок інтересів і механізм взаємодії основних суб’єктів сільського розвитку задля досягнення цілей партнерства. Обґрунтовано соціально-економічні передумови, необхідні для збалансованого розвитку сільських поселень в Україні в умовах нестабільності, запропоновано пріоритети їх розвитку на найближчу перспективу. Здійснено прогнозні оцінки щодо перспектив розвитку сільських поселень різної людності в Україні залежно від темпів адміністративно-територіальних змін у країні. Для фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.