Авторський колектив

Василиль БАЛУШОК
Олександр ГАЛЕНКО
Дмитро ГАСКЕВИЧ
Олександр ДЯЧЕНКО
Олександр МОЦЯ
Валентин ПАНКОВСЬКИЙ
Ілля ПАРШИН
Володимир РИЧКА
Олена РУСИНА

Рецензенти

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК
Іван ПАТРИЛЯК
Олександр РЕЄНТ

 

Рік видання: 2023
Сторінки: 658 с. + 136 с. іл.
ISBN 978-966-360-500-5
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Розглянуто процеси формування історично-географічного ландшафту, суспільно-політичних форм, духовних і культурно-соціальних практик у кордонах сучасної Української держави в пре- та  протоісторичні часи, на етапі переходу доісторичної епохи: у період, репрезентований специфікою регіонально-локальних форматів раннього, класичного, пізнього (або високого) середньовіччя. За опорні бралися знакові історичні феномени (давньруська державність, християнізація простору Київської Русі, досвід контактів зі степовими соціополітичними структурами, український етногенез тощо), які акумулювали у собі або визначали еволюційні зміни цих епох, переломлені в українській специфіці. Для широкої аудиторії.