Автор: Возняк Д.К.

Рік видання: 2024

Сторінки: 92

ISBN: 978-966-360-506-7

Мова: Українська

Видавець: ВД “Академперіодика”

Розглянуто способи реконструкції умов кристалізації мінералів за флюїдними включеннями для відтворення РТ-параметрів їх консервації. Описано важливість процесів, що відбуваються з включеннями після консервації (перенаповнення, розтріскування, зміна форми порожнини) для достовірного відтворення умов формування геологічних об’єктів.

Викладено інформацію про нові генетичні типи включень. Обґрунтовано участь ліквації у формуванні інтрузивних масивів. Ілюстративний матеріал атласу підтверджує отримані генетичні висновки.

Для мінералогів, геохіміків, геологів, що вивчають ендогенні родовища корисних копалин.

З повним текстом видання можна ознайомитись на сайті Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України: https://igmr.org.ua/view_news.php?news_id=84&action=view