Рік видання: 2024
Сторінки: 341
ISBN: 978-966-360-510-4
Мова: Українська
Тираж: 100
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ
У щорічних анотованих каталогах книжкових видань Національної академії наук України представлено описи починаючи з 2004 року. За ці двадцять років анотований каталог книжкових видань істотно змінився, зокрема постійно відбувалось удосконалення його рубрикації як реагування на зміни у напрямах досліджень науковців. Також поступово було осучаснено структуру і форму подання описів книжкових видань. Нині вже у багатьох видань з’явився цифровий ідентифікатор об’єкта — код DOI, на третину збільшилась кількість видань, оприлюднених у електронному вигляді паралельно з наявністю малотиражної друкованої версії або тільки як електронне видання. І кількість таких видань поступово зростає. Підставою для цього є не лише бажання оприлюднити результати досліджень якомога швидше й забезпечити доступ до них найширшому колу потенційних читачів, але й європейська ініціатива відкритого доступу та рух до Відкритої науки. Однак варто зважати й на прагнення науковців заощадити кошти на поліграфічних послугах в умовах обмеженого фінансування.
Зростання рівня міжнародної наукової кооперації, зокрема унаслідок геосоціальних обмежень і вимушеної міграції, спричинених пандемією COVID-19 і повномасштабним російським вторгненням, призвело до зростання кількості наукових публікацій вітчизняних учених за кордоном. Частка таких видань неухильно зростає протягом останніх років одночасно зі зменшенням щорічної загальної кількості книжкових видань Академії.
Активне залучення працівників НАН України до аналізування й вирішення багатьох питань, пов’язаних із гібридною російсько-українською війною та її повномасштабною фазою, а також моделювання можливої повоєнної відбудови, і розпочате нещодавно оприлюднення результатів відповідних досліджень у всіх наукових сферах — від математики до літератури, спонукало до виділення у каталозі нової рубрики «Національна безпека і оборона», до якої увійшло 17 видань 2023 року. Крім того, у багатьох розділах каталогів 2022—2023 років («Економіка», «Енергетика», «Історія», Матеріалознавство» та ін.) наявна значна кількість видань, орієнтованих на боротьбу з російською збройною агресією і збереження державності України. До того ж у каталогах останніх років відсутні видання, випущені російськими видавцями, чи російською мовою на території України.
Суттєво змінилась і орієнтація книжкових видань за видом видання. Збільшилась кількість видань науково-популярного спрямування і навчальних видань: підручників, посібників, методичних рекомендацій тощо, випущених або науковцями академії для студентів та аспірантів закладів вищої освіти, або у кооперації з цими освітніми закладами.
Анотований каталог книжкових видань Національної академії наук України традиційно сформований на підставі річних звітів наукових установ НАН України та контрольних примірників видань, що їх подають до Науково-видавничої ради НАН України академічні установи. До каталогу включено бібліографічні описи книжкових видань, випущених протягом 2023 року, — наукових монографій, неперіодичних збірників наукових праць, словникових, довідкових, енциклопедичних, науково-популярних.
Каталог уміщує бібліографічні описи 817 книжкових видань, супроводжені анотаціями мовою оригіналу. Також для видань, що вийшли англійською, наведено анотацію державною мовою.
Описи згруповано у 30 тематичних розділів. Найбільшими розділами каталогу є «Історія» (93 назви видань), «Економіка» (56) та «Біологія» (48). Решта розділів містять від п’яти («Гірнича справа») до 42 («Інформатика») описів.
Наприкінці каталогу вміщено два допоміжні покажчики: установ Національної академії наук України, видання яких наявні в каталозі, із зазначенням порядкових номерів цих книжкових видань (139); інший — установ, які не належать до структури Академії, але беруть участь у підготовці та випуску друкованих праць спільно з її установами (170).
Електронна версія анотованого каталогу за 2023 рік, як і попередніх каталогів 2004—2022 років, представлена на вебресурсі
Науково-видавничої ради НАН України: https://nvd-nanu.org.ua/category/books/
На цьому ж порталі триває поточне наповнення анотованого каталогу книжкових видань НАН України за 2024 рік на підставі подання установами до Науково-видавничої ради НАН України обов’язкових контрольних примірників видань.
Також інформацію про книги з видавничих проєктів НАН України і повні тексти багатьох із них можна знайти на спеціалізованому вебресурсі англійською мовою «Books of the National Academy of Sciences of Ukraine», вебресурсах Видавничого дому «Академперіодика» НАН України та Передплатного агентства «Укрінформнаука».
Анотований каталог підготовлено у Видавничому домі «Академперіодика» НАН України в рамках виконання науково-дослідних робіт за темою «Видавнича діяльність НАН України за умов змін у міжнародному виданні наукової літератури» (номер держреєстрації 0122U000065).