Проект: Українська наукова книга іноземною мовою
Автор(и): Чугунова Марина, Таранець Роман
Рік видання: 2019
Сторінки: 230
ISBN: 978-966-360-382-7
Мова: Англійська
Тираж: 200
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Ця книга присвячена вивченню розв’язностi та якiсної поведiнки узагальнених розв’язкiв початково-крайових задач для нелiнiйних параболiчних рiвнянь i систем високого порядку. Кiнцева мета цiєї книги полягає в тому, щоб представити з усiма подробицями нове застосування методу енергетичних та ентропiйних оцiнок, починаючи з одновимiрних задач, якi описанi у Роздiлах 1—3, переходячи до вищого рiвня, а саме — до застосування цього методу до систем типу тонких плiвок у Роздiлах 4, 5 i, нарештi, демонструючи всi етапи якiсного аналiзу задач у багатовимiрних областях у Роздiлi 6. Ми очiкуємо, що нашi читачi будуть знайомi з якiсною теорiєю лiнiйних параболiчних рiвнянь, а також матимуть певнi знання з класичного функцiонального аналiзу, проте можуть не мати знань з якiсного аналiзу нелiнiйних рiвнянь iз частинними похiдними, ми надаємо достатньо деталей для вивчення цього.