Проект: Наукові монографії
Автор(и): Геєць В.М.
Рік видання: 2020
Сторінки: 456
ISBN: 978-966-360-403-9
Мова: Українська
Тираж: 300
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ
Тип книги: Монографія

Монографія є результатом застосування феноменологічного підходу до пошуку відповідей на виклики, породжені глобальною нестабільністю, загостренням суперечностей глобалізації та національного розвитку, політичною та економічною турбулентністю. Розкрито значення соціалізації як технології зростання соціального капіталу та ендогенізації економічного розвитку для підвищення соціальної якості життєдіяльності суспільства. Показано, що серцевиною досягнення раціонального взаємозв’язку економічних і політичних трансформацій є перехід від космополітичного універсалізму до еволюційно-інституціонального забезпечення господарського розвитку на основі прагматизму як свідомої економічної, соціальної та етичної дії.