Процеси переносу енергії, заряду та електрона в хімії

Автор(и): 
Є.І. Капінус
Рік видання: 
2016
Сторінки: 
135
ISBN: 
978-966-360-322-3
Мова: 
Англійська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 
Книга присвячена трьом фундаментальним поняттям в області хімії передачі енергії, заряду і електрона. Розглянуто основні положення і проблеми сучасної теорії електронного переносу. Сучасна теорія перенесення електрона найкраще підходить для опису перенесення електрона в біхромофорних молекулах. Перенесення електрона в рідких розчинах не описується в широкому температурному діапа­зоні, існує проблема в поясненні впливу в’язкості на кінетику реак­цій перенесення електрона в рідких розчинах. Запропоновано кла­сифікувати окисно-відновні процеси на дифузійні, супердифузійні, псевдодифузійні, антидифузійні і кінетичні. Розглянуто кожен клас окисно-відновних процесів і вплив температурних ефектів на швид­кість цих процесів. Показано значення донорно-акцепторних комп­лексів для гасіння збуджених станів молекул донорів і акцепторів електронів. Розглянуто також відносну реакційну здатність синглетного та триплетного станів молекул, квантові ефекти в процесах пе­ренесення електронів. Особливу увагу приділено триплетним ексіплексам барвників і порфіринів, а також кінетиці процесів гасіння, які включають триплетні ексіплекси порфіринів.