Рік видання: 2015
Сторінки: 88
ISBN: 978-966-360-290-5
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Висвітлено основні етапи життя, наукової та науково-організаційної діяльності відомого вченого в галузі матеріалознавства, зварювання, міцності та діагностики матеріалів і конструкцій, члена Президії НАН України, академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, заступника директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки, лауреата премії ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, академіка Національної академії наук України, доктора технічних наук, професора Л.М. Лобанова. Хронологічний покажчик друкованих праць знайомить читача з науковим доробком ученого.
Для наукових працівників і всіх тих, хто цікавиться історією вітчизняної науки і техніки.