Автор(и):

Мірошник Наталія Володимирівна
Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України»,
старший науковий співробітник відділу дендрології та паркознавства
ORCID ID: 0000-0003-3507-6585
Ліханов Артур Федорович
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
професор кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції
ORCID ID: 0000-0001-6580-7241
Матяшук Раїса Костянтинівна
Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України»,
завідувачка відділу дендрології та паркознавства
ORCID ID: 0000-0003-1929-0522
Мазура Марина Юріївна
Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України»,
науковий співробітник відділу дендрології та паркознавства,
нині — НВК «школа І-ІІ ступенів — ліцей ім. В.М. Молчанова»,
завідувач бібліотеки, керівник екологічного гуртка
ORCID ID: 0000-0001-5260-1893
Шупова Тетяна Віталіїівна
Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН Украіни»,
завідувач відділу динаміки популяцій
ORCID ID: 0000-0002-2829-8633
Гончар Ганна Юріївна
Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України»,
молодший науковий співробітник відділу екологічного моніторингу
ORCID ID: 0000-0002-3429-5500

Рецензенти:
А.О. ЖИДЕНКО,
д-р біол. наук, проф.
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
І.В. ГОНЧАРЕНКО,
д-р біол. наук, доц.
ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України»
О.В. ТЕРТИЧНА,
д-р біол. наук, старш. наук. співроб.
Інститут агроекології і природокористування НААН України

Рік видання: 2023
Сторінки: 200
ISBN 978-966-360-488-6Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Здійснено біоіндикаційну оцінку стану паркових екосистем м. Києва на градієнті антропогенного впливу та урбанізації за рівнями організації життя від клітини до екосистеми; враховано біотичне різноманіття і стан угруповань рослин, птахів та диких бджіл. Просторовий аналіз розподілу антропогенних чинників виконано за допомогою ГІС-картування. Уперше для урбоекосистеми Києва досліджено екосистемні послуги паркових екосистем та їх взаємозв’язки з урбанізацією і біорізноманіттям.
Монографія адресована науковцям, освітянам, фахівцям з охорони природи та природокористування, широкому колу читачів. Рекомендована для обрання управлінських рішень щодо підтримання, збереження та догляду за зеленими насадженнями в урбоекосистемах.