Автор:

Селігей Пилип Олександрович, доктор філологічних наук, завідувач відділу слов’янських мов, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, ORCID 0000-0001-9433-0972

Відповідальний редактор:

Тищенко Костянтин Миколайович, доктор філологічних наук, професор кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ORCID 0000-0003-0493-1497

Рецензенти:

Зимовець Галина Вікторівна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу загального мовознавства, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, ORCID 0000-0002-6232-7469

Черненко Ганна Анатоліївна, доктор філологічних наук, доцент кафедри української філології для іноземних громадян, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ORCID 0000-0002-5954-9300

 

Рік видання: 2023

Сторінки: 452

ISBN: 978-966-360-490-9

Мова: українська

Видавець: ВД “Академперіодика”

Місце: Київ

doi:  https://doi.org/10.15407/akademperiodyka/490.452

Монографія закладає основи лінгвофутурології — нової галузі знань, що виникла на перетині мовознавства й футурології. Висвітлено роль уяви, завбачення, стратегічного мислення в житті людини. Розглянуто предмет футурології, її категорії, методи, проблеми, здобутки. Проаналізовано, що ми можемо знати про майбутнє, у чому специфіка ймовірнісного знання, чим наукові передбачення відрізняються від ненаукових. На підставі прогнозів провідних футурологів світу змальовано панораму суспільства майбутнього.

Окреслено тенденції, які визначають мовне майбутнє людства, описано загрози мовному розмаїттю Землі, шляхи порятунку етномов від занепаду. Автор намагається з’ясувати, куди прямує українська мова, як зміниться вона в близькій та віддаленій перспективі. І головне: що потрібно зробити для того, щоб вона не просто вижила, а й зміцніла, розквітла, стала щоденною мовою всіх українців, мовою освічених, успішних і заможних людей.

Книжка зацікавить усіх, кому небайдуже майбуття української мови й хто готовий думати над цими питаннями.

Ключові слова: українська мова, прогнозування, майбутнє, футурологія, соціолінгвістика, глобалізація, міжнародні мови.


PDF