Доба «ізмів»: модернізм та авангардизм у західно-європейській літературі першої половини XX століття

Автор(и): 
Євгенія Волощук, Борис Бігун
Рік видання: 
2014
Сторінки: 
324
ISBN: 
978-966-360-275-2
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 
У книжці Є.В. Волощук та Б.Я. Бігуна «Доба «ізмів»: модернізм та авангардизм у західноєвропейській літературі першої половини XX сто­ліття» вияскравлюються засадничі теоретико- та історико-літературні питання сучасного модернознавства, а також подається низка літера­турних портретів класиків модернізму та авангардизму. Огляди художньої практики митців доповнено аналізом окремих їхніх творів, що увій­шли до літературного канону XX ст.
Видання розраховане на студентів філологічних факультетів, магі­стрів, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться світовою літе­ратурою XX ст.