Проект: Наукові монографії
Автор(и): Литвинов Володимир
Рік видання: 2014
Сторінки: 352
ISBN: 978-966-360-271-4
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ
Тип книги: Монографія

Станіслав Оріховський (1513—1566) — видатний українсько-польський мислитель панєвропейського рівня. Писав твори переважно латинською мовою. У своїх творах розглядав і накреслював шляхи розв’язання важливих політичних проблем: війни і миру, форм державного правління, міжконфесійних взаємин. Уведення в науковий обіг латиномовної спадщини українських мислителів ХВ — першої половини ХВІ ст. посприяло відкриттю цілком нового напряму в історії української філософії — ренесансного гуманізму. Чільним його представником був Оріховський. Нині ця тема посіла належне місце в підручниках з “Історії ук­раїнської філософії” для вищої школи. Для науковців, студентів та широкого кола читачів, які цікавляться вітчизня­ною культурою, зокрема історією української філософії.