Електрохімічний синтез наноструктурованих суперсплавів з цінними електрохімічними, електрокаталітичними, корозійними властивостями.

Кублановський Валерій Семенович —
доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Берсірова Оксана Леонідівна
доктор технічних наук, провідний науковий співробітник відділу електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Японцева Юлія Сергіївна —
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Мальцева Тетяна Віталіївна —
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Нікітенко Василь Миколайович —
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Бабенков Євген Анатолійович —
кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Девяткін Сергій Володимирович —
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Кочетова Світлана Анатоліївна —
кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Писаненко Олександр Дмитрович —
провідний інженер-технолог відділу електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Богданович Людмила Василівна
провідний інженер-технолог відділу електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Нечипорчук Сергій Володимирович —
інженер-технолог відділу електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Сторінки: 130-145

Проведено дослідження електрохімічного формування функціональних покриттів бінарними та тернарними сплавами M1M2, M1M3, M1M2M3 (де М1 – 3d6-8 метал підгрупи заліза: Fe, Co, Ni; і М2 – Mo, W; M3 – Re), з комплексних водних розчинів та іонних розплавів. Такі сплави отримали назву «суперсплави» завдяки широкому спектру цінних фізико-хімічних (корозійних, електрокаталітичних) та функціональних властивостей і призначені для роботи в екстремальних температурно-силових режимах при одночасному впливі агресивного середовища. Наявність ренію у сплаві до того ж одночасно підвищує його міцність і пластичність (так званий «ренієвий ефект»).
Розроблено принципово новий електроліт (висококонцентрований аміакатно-ацетатний) для формування сплавів молібдену (NiMo, CoMo, FeMo) з максимальним вмістом тугоплавкого компоненту (близько 85 ат.%), як таких, що проявляють найвищий електрокаталітичний ефект в реакції виділення водню (РВВ). Проведено осадження бінарних CoRe і тернарних CoWRe сплавів з цитратного електроліту, встановлено вплив складу розчинів і параметрів електролізу на хімічний і фазовий склад, структуру та властивості покриттів. Визначено параметри імпульсного електролізу для одержання багатошарових покриттів CoMo, CoW з карбамідних розплавів, що містять оксиди кобальту та молібдену/вольфраму.