Оптичні та полімеризаційні харктеристики матеріалів для 3D друку в залежності від природи їх композиційної складової

Сисюк Валентина Григорівна
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу хімії олігомерів і сітчастих полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

Гранчак Василь Михайлович
доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник відділу фотохімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Сторінки: 226 – 237

DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.444.226


В роботі досліджено вплив природи та кількості складових полімеризаційної композиції на процеси фотоотвердження уретанметакрилатних олігомерів без домішок та з додаванням кремнійорганічних модифікаторів та метакрилатів третинних амінів при їх опроміненні світлодіодними лампами різної довжини хвилі в присутності фотоініціаторів. Вивчено вплив природи та кількості фотоініціаторів на оптичні та полімеризаційні властивості матеріалів та покриттів із застосуванням спектрометру ПЛАЗМОН-71. Показана можливість регулювання фотохімічними та експлуатаційними характеристиками створених нанокомпозиційних матеріалів відповідно до їх призначення в технологічних процесах стереолітографічного запису 3D інформації при друкуванні обємних зображень.


Завантажити (PDF)