Каталітичний піроліз лігноцелюлозної біомаси та її модельних фенольних компонентів на поверхні нанорозмірних оксидів

Кулик Тетяна Володимирівна —
доктор хімічних наук, старший науковий співробітник відділу фізичної хімії вуглецевих наносистем Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Настасієнко Наталія Сергіївна —
кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу фізичної хімії вуглецевих наносистем Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Паляниця Борис Борисович —
науковий співробітник відділу фізичної хімії вуглецевих наносистем Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Кулик Костянтин Сергійович —
кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник відділу композиційних матеріалів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Картель Микола Тимофійович —
академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу фізичної хімії вуглецевих наносистем Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

Сторінки: 241-254

DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.444.241


 

Лігноцелюлоза на сьогодні вважається потенційним відновлюваним джерелом великого спектру цінних хімічних продуктів, в тому числі й ароматичних. Одним з найперспективніших методів конверсії такої сировини є каталітичний піроліз. Для розробки технологій піролізу відновлюваної біомаси є важливими дослідження каталітичних термоперетворень лігноцелюлозної сировини. Тому в даній роботі методами ІЧ-спектроскопії, температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії (ТПД МС) та термогравіметричного аналізу досліджено каталітичні термічні перетворення лігноцелюлозної сировини ріпакової макухи (РМ) та ферулової кислоти (ФК), як модельної феноловмісної компоненти такої сировини, на поверхні нанорозмірних оксидів SiO2, TiO2/SiO2, Al2O3/SiO2 та CeO2/SiO2. Найбільш ефективним каталізатором в процесах конверсії біомаси в кетони виявився нанокомпозит CeO2/SiO2 з найвищим вмістом наночасток CeO2 (24%). Згідно ІЧ-спектроскопічних досліджень взаємодія ФК з поверхнею нанокомпозиту CeO2/SiO2 відбувається за участі фенольної та карбоксильної груп. Основними продуктами термічного розкладу ферулової кислоти на поверхні нанорозмірного CeO2 є 3-метокси-4-вінілфенол, гваякол, кумарова кислоти та гідроксибензол. В незначній кількості було зареєстровано утворення конденсованих ароматичних сполук (нафталін, алкілнафталіни).


Ключові слова: ферулова кислота, макуха ріпаку, каталітичний піроліз, мас-спектрометрія, ІЧ-спектроскопія.


 

Завантажити (PDF)