Каталітичні властивості нановуглецевих матеріалів у реакції селективного гідрування ацетилену

Бичко Ігор Богданович
кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу синтезів на основі одновуглецевих молекул Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Абакумов Олександр Олександрович
молодший науковий співробітник відділу синтезів на основі одновуглецевих молекул Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Трипольский Андрій Іккійович
доктор хімічних наук, старший науковий співробітник відділу синтезів на основі одновуглецевих молекул Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Стрижак Петро Євгенович
доктор хімічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу синтезів на основі одновуглецевих молекул Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

 

Сторінки: 280-295

DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.444.280

 


Представлено результати досліджень каталітичних властивостей нановуглецевих матеріалів на основі вуглецевих нанотрубок та відновленого оксиду графену у реакціях гідрування етилену, ацетилену та етилен-ацетиленової суміші молекулярним воднем за атмосферного тиску. Наведено сучасний стан наукових підходів щодо створення нановуглецевих каталізаторів що не містять метал для реалізації реакцій гідрування як у рідкій так і у газовій фазах. Обговорено можливі активні центри на поверхні нановуглецевого матеріалу. Показано, що каталітична активність нановуглецевих матеріалів не зумовлена домішками металів, які завжди присутні в таких матеріалах Продемонстровано зв’язок між структурними характеристиками вуглецевих наноматеріалів та їх каталітичними властивостями у реакціях гідрування ненасичених вуглеводнів. Наведено порівняльний аналіз каталітичної активності нановуглецевих матеріалів та каталізаторів, що містять благородні метали, у реакції гідрування ацетилену. Показана принципова можливість створення нановуглецевого каталізатора селективного гідрування ацетилену у надлишку етилену.

 


Завантажити (PDF)