Високоефективні поліметинові барвники для пасивної модуляції добротності і синхронізації мод неодимових лазерів

Іщенко Олександр Олександрович —
доктор хімічних наук, академік НАН України, завідувач відділу кольору і будови органічних сполук  Інституту органічної хімії НАН України

Сломінський Юрій Леонідович —
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу кольору і будови органічних сполук Інституту органічної хімії НАН України

Шаранов Ілля Павлович —
аспірант відділу кольору і будови органічних сполук Інституту органічної хімії НАН України

Сторінки: 39-52

Синтезовані нові поліметинові барвники (ПБ) на основі бенз[c,d] індолу. Досліджено їх спектральні і нелінійно-оптичні характеристики у рідинних і полімерних середовищах. Встановлено, що часи релаксації τ  збудженого стану  нових ПБ приблизно такі ж, як у барвника 3274у, який широко використовується в якості пасивного затвора неодимових лазерів з довжиною хвілі генерації 1.06 мкм. Мала чутливість величин τ до зміни хімічної будови таких ПБ, свідчить, що основний внесок в дезактивацію збудженого стану вносить бенз[с,d]індольний гетероцикл. Високі значення поперечного перерізу в області 1.05-1.08 мкм при малих часах релаксації дозволяють досліджувані ПБ  легко просвітлювати в лазерах при невеликих інтенсивностях (близько 10 МВт/см2). Встановлено, що фотостійкість нових ПБ значно перевершує таку для барвника 3274y. Це обумовлено тим, що вони в поліметиновому ланцюзі містять насичений шестичленний цикл, який набагато менш реакційно здатний, ніж відповідний п’ятичленний цикл барвника 3274у по відношенню до фотоініціатора вільних радикалів УФ-опромінення. Показано, що ефективність модуляції добротності і синхронізації мод нових пасивних лазерних затворів вища, ніж їх аналогів на основі барвника 3274у.