Рік видання: 2018
ISBN: 978-966-360-354-4
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ
Чотирнадцятий щорічний анотований каталог книжкових видань Національної академії наук України традиційно сформований на підставі річних звітів наукових установ НАН України та контрольних примірників видань, що їх подають до Науково-видавничої ради НАН України академічні установи. До каталогу включено бібліографічні описи книжкових видань, випущених протягом 2017 року, — наукових монографій, неперіодичних збірників наукових праць, словникових, довідкових, енциклопедичних, науково-популярних, навчальних видань.
У каталозі представлено 919 бібліографічних описів, супроводжуваних анотаціями мовою оригіналу (найчастіше — українською, російською або англійською) та у перекладі відповідно на українську або російську (англійську) мови.
Описи згруповано у 29 тематичних розділи. Найбільшими розділами каталогу є «Історія» (110 назв видань), «Історія науки» (82) та «Економіка» (73). Решта розділів містять від чотирьох («Астрономія», «Сходознавство» ) до 63 («Біологія») описів.
Наприкінці каталогу вміщено допоміжні покажчики: перший — установ Національної академії наук України, видання яких наявні в каталозі, із зазначенням порядкових номерів цих книжкових видань; другий — установ, які не належать до структури Національної академії наук України, але беруть участь у підготовці та випуску друкованих праць спільно з академічними установами.
Електронна версія анотованого каталогу за 2017 рік, як і попередніх каталогів 2004—2016 рр., представлена на веб-ресурсі Науково-видавничої ради НАН України за адресою:
На цьому ж порталі триває поточне наповнення анотованого каталогу книжкових видань НАН України за 2018 рік на підставі подання установами до Науково-видавничої ради НАН України обов’язкових контрольних примірників видань.
Роботу виконано групою науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України в межах наукових досліджень Видавничого дому «Академперіодика» НАН України.