Проект: Наукові монографії
Редактори: наук. ред. В.І. Попик
Автор(и): Г.І. Ковальчук
Рік видання: 2015
Сторінки: 688
ISBN: 978-966-360-299-8
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Книга присвячена історії та науковій діяльності Українського нау­ко во го інституту книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 1920-х роках і був добре відомий фахівцям. Розгром радянського книго­знавства, і насамперед українського, що відбувся в 1931 р., призвів до пов­ного занепаду книгознавчих досліджень в Україні, на десятиліття знищив пам’ять про УНІК та його співробітників. Для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографів та бібліофілів, іс­ториків вітчизняної науки та культури.