Проект: Наукові монографії
Автор(и): Венгер Є.Ф., Семчук О.Ю., Гаврилюк О.О.
Рік видання: 2016
Сторінки: 236
ISBN: 978-966-360-323-0
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень впливу лазерного випромінювання на конденсоване середовище. Основну увагу приділено вивченню особливостей електричних, оптичних і теплових процесів, зумовлених лазерним опроміненням поверхні напівпровідників та нестехіометричних плівок на основі оксиду кремнію. Зокрема, побудовано кінетику взаємодіючих квазічастинок у напівпровідниках у полі інтенсивного лазерного випромінювання, досліджено процес лазерного відпалу нестехіометричних плівок SiO2, вивчено властивості нанокомпозитної плівки SiO2(Si).
Для студентів, аспірантів фізичних факультетів, а також науковців, які працюють у галузі фізики твердого тіла та лазерної фізики.