Роль провенієнцій для атрибуції і наукового опису історичних книжкових колекцій і зібрань

Тетяна МЯСКОВА
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства,
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
ORCID 0000-0001-6682-5046

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.494.222