Назва журналу мовою оригіналу: Український реферативний журнал “Джерело”. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво
Категорія: Періодичні видання НАН України, з якими ВД «Академперіодика» НАН України співпрацював раніше
Рік заснування: 1995
ISSN (Print): 1561-1108
Періодичність: 6 разів на рік
Засновники:
Національна академія наук України
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

ВД «Академперіодика» здійснював тиражування журналу в 2005 році в межах Програми підтримки журналів НАН України.