МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ   ЖУРНАЛ

MICROBIOLOGICAL  JOURNAL

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 24174-14014ПР від 22.10.2019

 Проблематика. Висвітлення результатів наукових досліджень у сфері мікробіології, вірусології, біотехнології, імунології, молеку- лярної біології, цитології.

Вид видання              журнал

Тип видання              наукове

Рік заснування          1934

Періодичність             6 разів на рік

ISSN (Print)             1028-0987

ISSN (Online)             2616-9258

DOI                           https://doi.org/10.15407/microbiolj

Мова видання            українська, англійська

 

Перелік  наукових фахових видань

категорія А з 26.11.2020

Засновники                 Національна академія наук України

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Головний редактор     академік НАН України В.С. Підгорський

Контактна особа         Ф.В. Мучник (відп. секр.)

 

 

Адреса редакції: вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Тел.: (044) 526-11-79

E-mail:  microbiol.j@gmail.com

Вебсторінка: http://microbiolj.org.ua