Фізика напівпровідників, квантова електроніка і оптоелектроніка

Назва журналу мовою оригіналу: 
Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics
Рік заснування: 
1998
ISSN (Print): 
1560-8034
Періодичність: 
4 рази на рік
Засновники: 
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Технологічний парк "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка"
Українське відділення Міжнародного товариства оптичної техніки

ВД «Академперіодика» здійснює тиражування журналу з 2014 року по теперішній час в межах виконання Програми підтримки журналів. З 2015 року ВД "Академперіодика" НАН України забезпечує одержання цифрових ідентифікаторів об’єкта (doi).