Назва журналу мовою оригіналу: Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics
Категорія: Періодичні видання НАН України, співпраця ВД «Академперіодика» НАН України з якими триває нині
Рік заснування: 1998
ISSN (Print): 1560-8034
Періодичність: 4 рази на рік
Засновники:
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Технологічний парк “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка”
Українське відділення Міжнародного товариства оптичної техніки

ВД «Академперіодика» здійснює тиражування журналу з 2014 року по теперішній час в межах виконання Програми підтримки журналів. З 2015 року ВД “Академперіодика” НАН України забезпечує одержання цифрових ідентифікаторів об’єкта (doi).