З метою популяризації науки на сайті НАН України останнім часом почали друкувати розширені огляди книжок, виданих ВД «Академперіодика», авторами яких є співробітники Академії.

Зокрема, вже є матеріали про три книжки, видані в кінці минулого та на початку цього року:

  1. Науково-популярна книжка «Птахи навколо нас» (автор: учений-орнітолог Геннадій Фесенко (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України). Оповіді про птахів учений писав упродовж останніх 20 років і згрупував їх у два розділи: «В оточенні птахів», що складається з нарисів про види пернатих як певних ландшафтних комплексів, зокрема малих річок і заплави Дніпра, так і окремої класифікаційної групи, а саме воронових птахів, та «Кожен вид – неповторний», в який включено нариси, в кожному з яких ідеться про окремий вид. Книжку щедро проілюстроваю професійними фотографіями птахів, що їх зробили українські птахолюби.
  2. Друга книжка ілюстрованого каталогу «Європейський гравірований портрет XVIXIX ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського» (автори: Гліб Юхимець, Діна Фоменко, Ірина Цинковська, Петро Скрипник, Людмила Гутник).  За роки своєї діяльності Національна бібліотека імені В.І. Вернадського зібрала чимало рідкісних пам’яток світової та національної культури. Серед них – зібрання європейського гравірованого портрета XVI–XIX століть, яке є важливим фактичним матеріалом для наукових досліджень з історії граверства й іконографії в Україні. Працюючи над цим каталогом, фахівці НБУВ здійснили наукову атрибуцію та мистецтвознавчий аналіз досліджуваних  артефактів і підготували розгорнутий науковий опис кожної пам’ятки.
  3. Колективна наукова монографія «Атрибуція й експертиза книжкових пам’яток: з досвіду Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського». 

Усвідомлюючи назрілу необхідність уніфікувати розуміння суті експертизи книжкових пам’яток, яка має встановити  автентичність книги чи іншої пам’ятки, правильність її бібліографічного опису, історико-культурну цінність, рідкісність, фізичний стан, грошову вартість, науковці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського вирішили:

  • поділитися досвідом атрибутування й експертизи ретроспективних видань;
  • узагальнити нормативну базу цієї діяльності;
  • ознайомити дослідників-початківців із основними термінами, поняттями, принципами і методиками атрибуції різних видів книжкових та інших пам’яток у бібліотеках, їхньої експертизи;
  • показати можливості використання різноманітних довідників і професійних публікацій для правильного визначення конкретної книги, образотворчого чи нотного документа.

Відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО щодо відкритої науки, НАН України та ВД «Академперіодика» шляхом висвітлення та популяризації досягнень вітчизняної науки, реалізують положення цієї концепції.