Видавничий дім «Академперіодика» до Загальних зборів НАН України надрукував національну доповідь, підготовлену колективом вчених Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, – «Збереження і розвиток України в умовах війни та миру». Оригінал-макет було оперативно підготовлено Видавництвом “Наукова думка” НАН України.

Книга є спробою відповісти на питання, як має бути забезпечене збереження і розвиток України в умовах війни і що означає справедливий мир для нашої країни в умовах формування нового світового порядку.

У доповіді системно доведено, що збереження і розвиток України як цивілізаційного суб’єкта має здійснюватися в геополітичному, демографічному, економічному й духовно-культурному вимірах, а не лише у відстоюванні наших кордонів.